logo
Base64'ten Görüntü Dönüştürücüye
Base64 Dönüştürücüye Görüntü

Yukarıda görebileceğiniz gibi, Base64'ü görüntü dönüştürücüye ve görüntüden Base64'e dönüştürücüyü seçmek için iki seçenek vardır. Base64 to image, herhangi bir Base64 dizesini görüntü formatına dönüştürür. Base64'e görüntü, görüntüyü Base64 dizesine dönüştürür. Lütfen ihtiyacınıza göre seçeneğe tıklayın.

Base64'ten Görüntü Dönüştürücüye Aracı Nasıl Kullanılır?

Base64'ten Görüntü Dönüştürücüye aracı, Base64 ile kodlanmış dizinizi bir görüntüye dönüştürmenize yardımcı olacaktır. İndir butonunu tıklayarak bu görseli indirebilirsiniz. Basitçe Base64 kodlu dizinizi giriş kutusuna yapıştırın ve otomatik olarak bir görüntüye dönüştürecek ve ekranınızda önizleme gösterilecektir. Ayrıca Base64 kodlu dize içeren herhangi bir metin dosyasını da seçebilirsiniz. Ayrıca Base64 kodlu dizeyi kopyalama ve giriş kutusunu temizleme seçenekleri de vardır.

Base64 Dönüştürücüye Görüntü Aracı Nasıl Kullanılır?

Görüntüden Base64'e dönüştürücü aracı, herhangi bir görüntüyü Base64 kodlu dizeye, html görüntü etiketi koduna ve CSS arka plan görüntü koduna dönüştürmenize yardımcı olur. Görüntüyü yukarıdaki dikdörtgen kutuya sürükleyip bırakın veya görüntü dosyasını seçmek için üzerine tıklayın.

İşlem biter bitmez üç giriş kutusu görünecektir. İlk giriş kutusu Base64 kodlu dize içerecektir. İkinci giriş kutusu, basitçe kopyalayıp doğrudan HTML dosyanıza yapıştırabileceğiniz HTML resim etiketi kodunu içerecektir. Üçüncü kutu, arka plan görüntüsü özelliğine sahip CSS kodunu içerecektir. Doğrudan CSS dosyasına kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ayrıca her giriş kutusunun üzerinde ilgili verileri metin dosyası formatında indirmenize yardımcı olacak indirme seçeneği de olacaktır. Araç, yaygın olarak kullanılan hemen hemen tüm görüntü biçimlerini destekler.

Neden Base64 Dizesini Görüntüye Dönüştürmelisiniz?

Veri URI'sinde kullanılan Base64 dizesinin boyutu, orijinal dosyadan %33 daha fazladır. Büyük veriler web performansını etkileyebilir. Bu kodlanmış verileri bir görüntüye dönüştürmek ve dosya olarak kullanmak web uygulamanızın performansını iyileştirebilir. Base64'ü görüntüye dönüştürmenin bir başka nedeni, sabit diskinize kaydedilebilen ve üçüncü taraf görüntü görüntüleme ve düzenleme araçlarıyla görüntülenebilen veya düzenlenebilen bir dosyaya sahip olmaktır.

Base64 Kodlaması Nedir?

Base64, ikili verilerin metinsel kodlamasıdır. Kodlanmış metinde sayılar, harfler ve +, / ve = gibi simgelerden başka bir şey yoktur. Özellikle metinsel veriler için kullanılan ortamlar üzerinden ikili verileri depolamanın veya iletmenin en uygun yollarından biri olarak bilinir. Ayrıca, e-posta ve HTML form verileri gibi şeylerde kolayca iletilebilir. Metni Base64'e dönüştürme işlemi, her 3 bayt veri için 4 karakter ve ayrıca potansiyel olarak sonunda bir miktar dolgu alır. Dolgu için eşittir işareti (=) kullanılır. Kodlanmış dize, URL güvenli değişken olduğundan, bir URL'deki sorgu parametresine değer olarak da iletilebilir.

Neden Base64 Kodlama Kullanmalısınız?

Bir ağ üzerinden iletmek istediğimiz bazı ikili verilerimiz olduğunda, bunu genellikle sadece bitleri ve baytları kablo üzerinden ham formatta aktararak yapmayız çünkü bazı medya içerikleri metin akışı için yapılmıştır. Bit veya bayt biçiminde iletirsek, bazı protokoller bu ikili verileri kontrol karakterleri (modem gibi) olarak yorumlayabilir. Bu tür ikili veriler bozulabilir, çünkü temel alınan protokol bu verilerin bazı özel karakter kombinasyonları içerdiğini varsayabilir. Örneğin, FTP satır sonlarını çevirir. Bu sorunu aşmak için bu tür ikili verileri karakterlere kodluyoruz. Base64, bu tür kodlamalardan biridir.

Base64 ile kodlanmış dize, kodlanmış verileri temsil eden 64 ASCII karakteri içerir. Bu 64 karakter, herhangi bir uzunluktaki herhangi bir veriyi kodlamak için yeterlidir. Base64 kodlamasının tek dezavantajı, kodlanmış dizenin boyutunun orijinal dizeye kıyasla %33 daha fazla olmasıdır. Tüm base64 karakterleri birçok karakter kümesinde bulunur ve bu, iletilen verilerin kesinlikle diğer uca bozulmadan ulaşmasını sağlar. Base64 karakterleri 4 gruba ayrılabilir:

 • Büyük harfler (0-25 arası indeksler): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • Küçük harfler (26-51 indeksleri): abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • Rakamlar (endeksler 52-61): 0123456789
 • Semboller (endeksler 62-63): +/

Base64 kodlu dizedeki karakterler büyük/küçük harfe duyarlıdır. Bunun anlamı, örneğin, ab ==, Ab==, aB== ve AB== gibi base64 kodlu dizelerin kodunu çözmeye çalıştığınızda; 4 farklı sonuç elde edeceksiniz. Eşittir işareti (=) dizinin bir parçası değildir ve ayrıca kodlama sürecine dahil değildir. Sadece dolgu için kullanılır ve dolgu karakteri olarak da bilinir. Base64 kodlu dizenin 4 baytın katı olmasını sağlar, bu nedenle her zaman kodlanmış dizenin sonuna eklenir. Daha iyi anlamak için lütfen aşağıda verilen base64 karakter indeks tablosuna bir göz atın.

Büyük harfler

dizinKarakter
0A
1B
2C
3D
4E
5F
6G
7H
8I
9J
10K
11L
12M
13N
14O
15P
16Q
17R
18S
19T
20U
21V
22W
23X
24Y
25Z

Küçük harfler

dizinKarakter
26a
27b
28c
29d
30e
31f
32g
33h
34i
35j
36k
37l
38m
39n
40o
41p
42q
43r
44s
45t
46u
47v
48w
49x
50y
51z

Sayılar

dizinKarakter
520
531
542
553
564
575
586
597
608
619

Semboller

dizinKarakter
62+
63/

Base64 Nerelerde Kullanılır?

Base64 çeşitli bağlamlarda kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

 • Base64, her türlü sınırlayıcı çarpışmasını önlemek için metin verilerini iletmek ve depolamak için kullanılabilir.
 • İkili veriler, Base64 kullanılarak XML dosyalarına gömülür.
 • Base64, harici dosyalara bağımlılığı önlemek için görüntüler gibi ikili dosyaları kodlamak için kullanılır.
 • Veri URI şeması, görüntü dosyalarını temsil etmek için Base64'ü de kullanır. Bu nedenle, HTML belgesindeki bir görüntü kaynağı, harici bir dosyanın yolu veya bir veri URI'si olabilir.
 • Base64, basit ve kullanımı kolay olduğu için, kriptografik anahtar yönetiminin ek yükü olmadan sırları gizlemek için yaygın olarak kullanılır.
 • Spam gönderenler, kodlanmış iletilerdeki anahtar sözcükleri algılayamadıkları için temel istenmeyen posta önleme araçlarından kaçınmak için Base64 kodlamasını da kullanır.
 • LDIF dosyalarında, karakter dizilerini kodlamak için Base64 kullanılır.

Veri URL'si veya Veri URI'si nedir?

Veri URL'si veya URI, veri tek tip kaynak bulucu veya tek tip kaynak tanımlayıcı anlamına gelir. Basitçe, bir HTML belgesindeki satır içi verilere bir mekanizma sağlayan bir şemadır. Veri URI'si, bir dosyayı temsil eden base64 ile kodlanmış bir dize içerir.

Dosya farklı türlerde olabilir, ancak en yaygın olarak bir görüntü dosyasıdır. Base64 kodlu dize biçiminde görüntü verisine sahip olmak, bir görüntüyü web'de görüntülemek için görüntü konumunu belirtmeniz gerekmediği anlamına gelir. Bir görüntüyü görüntülemek için bu kodlanmış dizeyi kaynak özniteliğin değeri olarak doğrudan kullanabilirsiniz. Tarayıcı veri URI'si ile karşılaştığında, dosyanın kodunu çözebilecek ve orijinal dosyayı oluşturabilecektir. Veri URI şeması, dosya hakkında MIME türü ve base64 kodlu dize gibi bilgileri içerir. Lütfen aşağıda verilen koda bir göz atın.

data:[<MIME-type>][;charset=<encoding>][;base64],<data>

Dosya boyutuna bağlı olarak, base64 kodlu dize uzunluğu değişebilir. Veri URI'sini CSS dosyasında ve HTML dosyasında kullanabilirsiniz.

Veri URL'si veya Veri URI'si Kullanmanın Avantajları

Dosya yolu yerine veri URI'sini kullanmanın ana avantajı, giden http isteklerinin sayısını azaltmaktır. Sunucuya tekrar tekrar aynı dosya için istekte bulunan çok fazla http isteği, sunucudaki yükü artırabilir. Dosyayı doğrudan HTML'ye gömerseniz, dosya zaten kodlanmış biçimde HTML belgesinde bulunduğundan giden istek olmayacaktır. Tarayıcının sadece kodunu çözmesi ve görüntülemesi gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi, veri URI'sindeki base64 dizesinin boyutu, gerçek dosya boyutundan %33 daha fazla olacaktır. Her şey performans optimizasyonu ile ilgilidir ve kesinlikle dosyayı yüklemek için hangi yöntemi tercih ettiğinize bağlıdır.

Veri URI'si tarayıcı tarafından önbelleğe alınmaz, bu nedenle bir kullanıcı web sayfasını her ziyaret ettiğinde, tarayıcının HTML'nin tamamını indirmesi ve gömülü verilerin kodunu çözmesi gerekir. HTML'de çok fazla veri URI'si kullanımı, bir web sitesinin performansına önemli ölçüde zarar verebilir. Kullanımını mümkün olduğunca düşük tutmalısınız. Yüksek hızlı kablosuz bağlantı nedeniyle masaüstü veya dizüstü bilgisayarda performans açısından çok fazla fark görmeyebilirsiniz. Ancak internet hızının yavaş olduğu mobil cihazlar söz konusu olduğunda, önemli ölçüde zarar verecektir. Web sitenizin mobil cihazlarda yüklenmesi çok fazla zaman alacaksa, kesinlikle gelir kaybı olacaktır ve kullanıcı katılımı düşük olacaktır.

Veri URI Tarayıcı Desteği

Veri URI'si, tüm modern tarayıcılar tarafından desteklenir. IE5 ve IE7 gibi eski tarayıcılar bunu desteklemez, bu nedenle bu tarayıcılar için desteğe ihtiyacınız varsa kullanmaktan kaçının veya çevrimiçi olarak alternatif bir çözüm aramayı deneyebilirsiniz. Lütfen aşağıda verilen desteklenen tarayıcılar listesine bir göz atın.

 • Firefox sürüm 2+
 • Opera sürüm 7.2+ (Veri URI'lerinin uzunluğu 4100 karakterden uzun olmamalıdır)
 • Chrome (tüm sürümler desteklenir)
 • Safari (tüm sürümler desteklenir)
 • Internet Explorer 8+ (Veri URI'lerinin boyutu 32 kb'den küçük olmalıdır)

Feragatname:Dönüşüm sonuçlarının olabildiğince doğru olmasını sağlamak için makul bir çaba gösteriyoruz, ancak bunu garanti edemiyoruz. Burada verilen herhangi bir ayrıntıyı kullanmadan önce, internetteki diğer güvenilir kaynaklardan doğruluğunu onaylamalısınız..